PROBLEMATYKA PATOGENÓW

Problematyka patogenów

Co znaczy słowo patogen? Patogen jest czynnikiem odpowiedzialnym za wywoływanie chorób. Słowo patogen pochodzi bezpośrednio o dwóch greckich słowa pathos oznaczającego cierpienie i przyrostka – genes, czyli „producenta czegoś”.

Patogeny dzielą się na:
· czynniki ożywione: bakterie, pasożyty, grzyby, wirusy a także priony,
· czynniki nieożywione: czynniki chemiczne: np. metale ciężkie, substancje toksyczne i czynniki fizyczne,
np. promieniowanie jonizujące.

Chorobotwórcze patogeny są organizmami, które wywołują u ludzi dolegliwości i choroby o różnym stopniu ciężkości.

 

Charakterystyka patologicznych czynników ożywionych.


Pasożyty

Pasożyty to organizmy odżywiające się kosztem innych organizmów roślinnych i zwierzęcych, tzw. gospodarzy. Wyróżniamy ponad 3000 odmian pasożytów, w tym: przywry, tasiemce, nicienie, obleńce.

Często dochodzi do zakażenie wieloma rodzajami patogennych organizmów co przyczynia się do powstawania szerokiego spektrum problemów zdrowotnych, np. brak wigoru, artretyzm, reumatyzm, cukrzyca, depresje, zespół drażliwego jelita. Organizmy pasożytnicze stale wydzielają toksyczne produkty przemiany materii, które powodują spadek odporności.

Od lat obserwuje się powstawanie wielu nowych odmian mikroorganizmów, które są uodpornione na tradycyjne leczenie choćby z powodu naużywania antybiotyków. Najczęściej namnażają się w jelitach, a dopiero później rozprzestrzeniają w innych częściach organizmu.

Pasożyty „zamieszkują” różne miejsca naszego organizmu. Pasożyty mogą zasiedlić się w układzie pokarmowym człowieka, w krwi, układzie limfatycznym, narządach wewnętrznych i innych tkankach ciała.

Mogą żyć w żołądku, jak nicienie, w jelicie cienkim jak glista psia, tasiemiec bąblowiec, włosień kręty, tęgoryjec dwunastnicy, glista ludzka, węgorek jelitowy, tasiemiec uzbrojony lub nieuzbrojony oraz różne rodzaje tasiemców pochodzenia zwierzęcego, bruzdogłowiec szeroki, lamblia oraz jelicie ślepym i okrężnicy jak owsik ludzki, włosogłówka ludzka, balantidioza czy czerwonka pełzakowata.

Przyjrzyjmy się zatem, jakie są najpowszechniejsze objawy obecności pasożytów w ludzkim organizmie. Objawy te mogą być zróżnicowane ze względu na płeć i wiek. Gdy je analizujemy, możemy mieć wrażenie, że przyczyna praktycznie każdej choroby może być spowodowana zanieczyszczeniem organizmu pasożytami.

Objawy obecności pasożytów w organizmie mogą manifestować się w najróżniejszych narządach i układach.
Oto kilka przykładów chorób i dolegliwości spowodowanych przez pasożyty:
· problemy z układem oskrzelowo-płucnym: glista psia, glista kocia, glista ludzka, Mycoplasma, przywra płucna
(Paragonimus westermanii),
· problemy z wątrobą i pęcherzem żółciowym: przywry – motylica wątrobowa, przywra chińska,
· bezsenność: glista ludzka, owsik (bardzo często warunkuje zgrzytanie zębami w nocy),
· ból głowy: tasiemce (różne typy), węgorek jelitowy i wiele innych,
· problemy z jelitami: tasiemce (różne typy), przywry (różne typy – najbardziej groźna Fasciolopsis buski).

 

Pierwotniaki

Pierwotniaki są jednokomórkowymi mikroorganizmami, które mogą powodować różnorodne choroby u ludzi.
W przeciwieństwie do bakterii, pierwotniaki są eukariontami, co oznacza, że posiadają jądro komórkowe i wiele innych struktur.

Jeden ze sposobów, w jaki chorobotwórcze pierwotniaki wpływają na organizm człowieka, to inwazja do organizmu. Pierwotniaki te mogą przenikać do organizmu przez skórę lub układ pokarmowy, a następnie rozmnażać się i atakować zdrowe komórki organizmu. Takie zakażenia mogą prowadzić do chorób, takich jak malaria, leiszmanioza czy choroba Chagasa.  Niektóre pierwotniaki wytwarzają toksyny, które mogą uszkadzać tkanki i narządy wewnętrzne organizmu człowieka, prowadząc do poważnych chorób.

Co gorsza pierwotniaki wywołują u człowieka dokuczliwe stany zapalne. Podobnie jak w przypadku bakterii, pierwotniaki mogą wywoływać reakcje zapalne, które prowadzą do uszkodzenia tkanek i zaburzeń funkcjonowania organizmu.

Niektóre pierwotniaki mogą wpłynąć na funkcjonowanie układu nerwowego i wywoływać poważne choroby, takie jak zapalenie mózgu czy porażenie postępujące.

Dodatkowo chorobotwórcze pierwotniaki wpływają na organizm człowieka jest tworzenie cyst. Te formy uśpienia pierwotniaków, które chronią je przed atakami układu odpornościowego i mogą utrzymywać się w organizmie przez długi czas oraz prowadzić do nawracających zakażeń.

Podsumowując, chorobotwórcze pierwotniaki mogą wpływać na organizm człowieka na wiele różnych sposobów
i powodować poważne choroby. Oto kilka przykładów:
· problemy z układem nerwowym i chłonnym: Toxoplasma gondii,
· zapalenie cewki moczowej, zapalenie jajowodów: Rzęsistek,
· brak apetytu, zmęczenie: Lamblia.

 

Grzyby

Grzyby to organizmy wielokomórkowe, które żyją w glebie, wodzie i na powierzchni roślin. Grzyby są bezwarunkowymi pasożytami. Do życia niezbędna jest im tkanka organizmu żywiciela, która jest ich środowiskiem, pożywieniem, a także miejscem, gdzie wydalają produkty przemiany materii, czyli własne odchody. Oznacza to, że są niebezpiecznymi patogenami rosnącymi w tkankach, uszkadzają je, czemu sprzyja każde osłabienie systemu odpornościowego.

W obrębie uszkodzonej tkanki grzyb wytwarza ognisko grzybicze, któremu zazwyczaj towarzyszy miejscowy stan zapalny. Z rozpadu komórek tkanki pozostają resztkowe substancje, którymi grzyb się nie odżywia. Mogą zaś one stanowić odżywkę innym pasożytom. Konsumentami tej pożywki są bakterie, najczęściej gronkowce i paciorkowce.
Z tego właśnie powodu w laboratoryjnej hodowli wymazu pobranego z ogniska grzybiczego najczęściej hoduje się bakterie, a najrzadziej faktycznego sprawcę odpowiedzialnego za zainicjowanie przewlekłego stanu zapalnego – grzyba Candida. Toteż wyniki badań dodatkowych nie mogą więc mieć decydującego znaczenia przy stawianiu rozpoznania grzybiczego zakażenia organizmu, ponieważ najczęściej okazują się niewiarygodne.

Obecnie znanych jest wiele chorobotwórczych grzybów, w tym m.in.: Asperillus, Histoplasma oraz najliczniejsza grupa to grzyby Candida, w tym 15 z nich ma właściwości chorobotwórcze. Odmianą najczęściej infekującą organizmy ludzkie jest Candida albicans, który jest sprawcą 90% wszystkich infekcji grzybiczych, resztę zakażeń wywołują: Candida tropicalis, Candida glabrata, Candida parapsilosis, Candida krusei, Candida lusitaniae,  Candida parapsilosis.

Przykładowe problemy, choroby i dolegliwości wywołane przez grzyby:
· objawy astmatyczne: Aspergillus niger (inne także możliwe),
· problemy z jelitami: najczęściej Candida (różne typy),
· problemy z drogami moczowymi, pochwą u kobiet czy prostatą u mężczyzn: Candida paralopsis, Cryptococcus,
Aspergillus, Histoplasma.

Wirusy

Wirus (z łaciny virus – jad) jest czynnikiem patogennym atakującym inne żywe komórki, dzięki którym może powielać się, gdyż sam nie posiada przemiany materii i nie może się rozmnażać (w przypadku wirusów jest to namnażanie). Po wniknięciu do obcej komórki, w tym komórek człowieka, zmienia jej kod genetyczny przejmuje nad nią kontrolę.

Wirionem nazywamy pojedynczą cząsteczkę wirusa. Składa się on z dwóch elementów. Jednym jest genom (DNA lub RNA), który jest czynnikiem zakaźnym, natomiast drugi element to otoczka białkowa zwana kapsydem, spełniająca ochronę dla materiału genetycznego. Niektóre wirusy na powierzchni kapsydu posiadają swoiste glikoproteiny lub lipidy, które pomagają rozpoznać komórkę, która ma być zainfekowana i ułatwiają fuzję błony kapsydu i plazmalemy komórki. Kapsyd wirusowy może mieć różnorodną formę: od najprostszych wirusów bryłowych, przez wirusy z otoczką lipidową lub cukrową do wirusów osłoniętych kapsydem zbudowanym
z podjednostek białkowych zwanych kapsomerami. Ciekawym jest, że jeśli zmieszamy kwas nukleinowy wirusa
z kapsomerami to nowe wiriony składają się samorzutnie.

Istnieją trzy hipotezy wyjaśniające powstawanie wirusów:
· wirusy to formy przejściowe między martwą materią a materią ożywioną; są żyjącym dowodem na powstanie
protobiontów poprzez łączenie się nukleoproteidów z białkami,
· prosta budowa cząsteczki wirusa jest wynikiem uwstecznienia – krańcową adaptacją do pasożytniczego trybu
życia,
· wirusy to fragmenty komórek, które oddzieliły się od struktur macierzystych i stanowią czynniki patologiczne,
zdolne do powielania się w komórkach.

Wirusy powodują choroby takie jak, np.:
· nowotwory wątroby: (wirus Hepatistis B i C, HCV),
· chłoniak i rak jamy nosowo-gardłowej: (wirus Epsteina-Barr),
· rak szyjki macicy: (wirus Herpes Papilloma – HPV).

 

Bakterie

Bakterie to organizmy jednokomórkowe, które żyją w środowisku zewnętrznym i wewnątrz ciała ludzkiego
i zwierzęcego. Bakterie są obecne w każdym środowisku, w tym w glebie, wodzie i powietrzu. Bakterie te mogą wpływać na organizm człowieka na wiele różnych sposobów.

Pierwszym sposobem jest inwazja bakterii do organizmu człowieka. Bakterie te mogą przenikać do organizmu przez skórę, drogi oddechowe, układ pokarmowy lub układ moczowo-płciowy. Po dotarciu do organizmu, bakterie mogą zacząć rozmnażać się i atakować zdrowe komórki organizmu.

Drugim sposobem, w jaki chorobotwórcze bakterie wpływają na organizm człowieka, jest produkcja toksyn. Niektóre bakterie produkują toksyny, które mogą powodować choroby, takie jak zatrucia pokarmowe, zapalenie płuc czy zakażenia skóry. Toksyny te mogą wpłynąć na funkcjonowanie organizmu człowieka, powodując zaburzenia w pracy narządów lub uszkodzenia tkanek.

Trzecim sposobem wpływu chorobotwórczych bakterii na organizm człowieka jest wywoływanie stanów zapalnych. Bakterie te mogą aktywować układ odpornościowy organizmu, co prowadzi do reakcji zapalnych, które mają na celu zneutralizowanie i zniszczenie bakterii. Jednak w niektórych przypadkach reakcja zapalna może być nadmierna, co prowadzi do uszkodzenia tkanek i zaburzeń funkcjonowania organizmu.

Czwartym sposobem, w jaki chorobotwórcze bakterie wpływają na organizm człowieka, jest tworzenie biofilmów. Bakterie te mogą tworzyć warstwy na powierzchniach tkanek lub implantów medycznych, które utrudniają działanie układu odpornościowego i mogą powodować infekcje.

Ostatnim sposobem, w jaki chorobotwórcze bakterie wpływają na organizm człowieka, jest zdolność do wywoływania zakażeń oportunistycznych. Bakterie te mogą wywoływać choroby u osób z osłabionym układem odpornościowym, takich jak osoby z AIDS, chorobami autoimmunologicznymi lub po przebytych chorobach,
które osłabiły ich układ odpornościowy.

Wszystkie te sposoby wpływu chorobotwórczych bakterii na organizm człowieka są poważnym zagrożeniem
dla zdrowia i życia ludzi. Dlatego ważne jest zachowanie higieny, stosowanie antybiotyków w przypadku chorób bakteryjnych i dbanie o układ odpornościowy, aby zapobiegać zakażeniom bakteryjnym.

 Przykłady chorób wywołanych przez bakterie to:
· objawy astmatyczne: Klebsiella,
· katar/zatoki: gronkowce – najczęściej Staphylococcus aureus, paciorkowce (różne),
· stany ropne węzłów: paciorkowce (różne, warto zwrócić uwagę na Streptococcus pyogenes – paciorkowiec
ropny – obciążający zatoki szczękowe, zęby),
· dolegliwości ze strony układu pokarmowego: Yersinia, E.coli (pałeczka okrężnicy), Salmonella, Shigella, wrzody
i bóle żołądka: Helicobacter pyroli,
· zapalenia przydadków / problemy z układem moczowo – płciowym: Chlamydia, Gardnerella vaginalis (ostre
stany zapalne jajników / problemy z prostatą), Proteus vulgaris.

 

Charakterystyka patologicznych czynników nieożywionych.

Nieożywione czynniki patologiczne, takie jak metale ciężkie, promieniowanie jonizujące, czy chemikalia jest poważnym problemem, który dotyka wielu z nas. Te substancje chemiczne mają negatywny wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin oraz mogą powodować szereg poważnych chorób.

Metale ciężkie

Metale ciężkie to pierwiastki chemiczne o wysokiej gęstości, które są toksyczne dla organizmów żywych. Są one wykorzystywane w różnych sektorach przemysłu, takich jak produkcja akumulatorów, farb, pigmentów, elektroniki i wielu innych. Można je również znaleźć w dymie papierosowym, kosmetykach (dezodorantach, lakierach do paznokci, kremach, farbach do włosów, perfumach), chemii domowej, plombach stomatologicznych, opryskach roślinnych, spalinach samochodowych, tuszach do tatuaży i wielu innych produktach.

Niestety, te metale ciężkie często przedostają się do środowiska naturalnego poprzez emisję zanieczyszczeń
do powietrza i wody, a także przez składowanie odpadów przemysłowych.

Niektóre z najbardziej toksycznych metali ciężkich to ołów, kadm, rtęć, arsen i chrom.

Wysokie stężenie tych metali ciężkich w organizmie człowieka może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak:
· uszkodzenie nerek,
· uszkodzenie wątroby,
· problemy z układem nerwowym,
· choroby układu krążenia,
· nowotwory.

Toksyny

Ponadto, toksyny są również szkodliwe dla zdrowia ludzi. Są to związki chemiczne, które powstają w wyniku różnych procesów przemysłowych i mogą wpłynąć na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin. Niektóre z najczęstszych toksyn to dioksyny, furany, polichlorowane bifenyle (PCB), pestycydy i wiele innych. Nie trzeba daleko szukać, często butelki i inne przedmioty codziennego użytku wykonane z plastiku zawierającego Bisfenol A (BPA),
który uwalnia się z takiego przedmiotu i wnika do naszego organizmu powodując problemy ze zdrowiem.

Wysokie stężenie toksyn w organizmie człowieka może prowadzić do:
· chorób układu odpornościowego,
· chorób skóry,
· chorób układu oddechowego,
· chorób układu hormonalnego,
· w przypadku kobiet, toksyny mogą prowadzić do zaburzeń hormonalnych i problemów z płodnością.

Promieniowanie jonizujące

Promieniowanie jonizujące również może wywierać szkodliwe działanie na organizm człowieka. Jest to energia, która może pochodzić z różnych źródeł, takich jak substancje promieniotwórcze, promieniowanie rentgenowskie
i promieniowanie gamma.

Promieniowanie jonizujące może wyrządzić szkody w organizmie człowieka poprzez powodowanie uszkodzeń
w komórkach i DNA. Skutki te mogą wystąpić zarówno po krótkim, jak i długotrwałym narażeniu
na promieniowanie.

Krótkotrwałe narażenie na wysokie dawki promieniowania jonizującego może spowodować:
· poparzenia skóry,
· nudności,
· wymioty,
· biegunkę,
· uszkodzenia układu krwionośnego,
· uszkodzenie mózgu,
· uszkodzenie szpiku kostnego i innych organów.

Długotrwałe narażenie na niższe dawki promieniowania jonizującego może prowadzić do:
· rozwoju chorób nowotworowych, takich jak białaczka, rak piersi, rak płuc i innych,
· zwiększenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, chorób autoimmunologicznych i chorób układu nerwowego.

Wpływ promieniowania jonizującego na organizm zależy od dawki, czasu narażenia, rodzaju promieniowania
i indywidualnej wrażliwości organizmu. Dlatego ważne jest, aby ograniczać narażenie na promieniowanie jonizujące.

Chemikalia
Chemikalia, takie jak pestycydy, środki ochrony roślin, środki czyszczące, farby również mogą wywierać szkodliwe działanie na organizm człowieka.

Powszechnie stosowane chemikalia mogą:
· uszkadzać narządy wewnętrzne,
· prowadzić do zaburzeń hormonalnych,
· zwiększać ryzyko rozwoju chorób nowotworowych.

Podsumowując, nieożywione czynniki patologiczne mogą wywierać szkodliwy wpływ na organizm człowieka poprzez uszkodzenie tkanek i narządów, a także zwiększenie ryzyka rozwoju różnych chorób i schorzeń. Dlatego ważne jest, aby chronić się przed tymi czynnikami.

 

Dodaj komentarz